dsc_5884

Em dic Marcos Fernàndez Rodriguez. La música és la eina que tinc per poder expressar l’essència més pura com a ésser humà. Amor, passió, veritat i generositat.

Llicenciat superior al Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona (CSMMB)

Titulacions superiors (llicenciatures):

Grau Superior de piano, música de cambra, Harmonia, solfeig i teoria (llenguatge), transposició i acompanyament.

Professor de piano, conjunt instrumental, harmonia i llenguatge a l´Escola Municipal de Música Miquel Blanch de Castellbisbal.

Aula de Música:

Classes particulars de piano, llenguatge, harmonia de nivell elemental, mitjà i avançat (grau alemental, mig i superior)

Preparació per superar les proves d´accés a grau elemental i/o grau mig d´Escoles de Música i Conservatoris.
Pianista acompanyant per fer les proves d´ingrés al consevatori (grau mig)
Pianista repertorista per preparar i treballar repertori de tot tipus (clàssic, modern, Jazz, pop…)

mvl: 630089766

Search